a Szentendrei Tavaszi Fesztivál logója
 the logo of Szentendre Spring Festival
 
2016-ban Szentendre városa engem bízott meg a Szentendrei Tavaszi Fesztivál arculatának megtervezésével.
A feladat kettős volt: egyrészt egy maradandó logót kellett terveznem a tavaszi fesztiváloknak, másrészt meg kellett tervezni a 2016-os év fesztiváljának arculatát is. Ez a projekt a fesztivál logójáról szól. Az arculat többi elemének egy önálló oldalt szentelek majd. 
In 2016, the Local Goverment of Szentendre hired me to design the identity of Szentendre Spring Festival. There were two goals: first to design a logo for the festival that can be used from now on, and the second was to design an identity for 2016's festival. This project is about the logo. I will present the rest of the identity
on a different behance project.
Kezdetektől fogva úgy gondoltam, hogy a Szentendrei Tavaszi Fesztivál emblémája  egyfajta "folytatása" lesz
a szintén általam tervezett szentendre logónak – a kapcsolódó behance projekt. A  közös szögekkel, azonos vonavastagságokkal és közös rácsrendszerrel értem el, hogy a két terv harmonikusan viszonyuljon egymáshoz.
A madár egyben kabalájává vált a fesztiválnak. 
At the begining of the designing process, I decided that the logo will be the continuation
 of the logo of Szentendre, which is also my design –
related behance project here.
With the matching angles, line weight and grid system a harmony between the two symbols was established. The bird also became the mascot of the festival
A különböző programtípusokhoz – képzőművészeti, gyerek, koncert, színházi előadás, irodalmi – önálló madarakat terveztem, amiket azonos szerkesztési rendszer mentén alakítottam ki.
For the different kind of events – fine-art, kid's, concert,
theatrical, literary – I designed unique birds whitin the same grid system
köszönöm, hogy megnézted!
thanks for watching!
Back to Top